Coastal City
Address: Houhai, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China
Zip code: 518054
City: Shenzhen
Country: China
Type: Retail
Building ID: 146636